หมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการสื่อสารไร้สาย

สำหรับข้อควรระวังเกี่ยวกับการสื่อสารไร้สายในประเทศที่คุณซื้อกล้อง โปรดดูคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับกล้อง