การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังที่อธิบายไว้ด้านล่างเพิ่มเติมจากคำเตือนใน “เพื่อความปลอดภัยของท่าน” เมื่อใช้งานหรือจัดเก็บอุปกรณ์นี้

กล้อง
แบตเตอรี่
อะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
การ์ดหน่วยความจำ

กล้อง

ห้ามกระแทกกล้องอย่างรุนแรง

การกระทบกระแทกหรือสั่นสะเทือนรุนแรงอาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติได้ นอกจากนั้น ห้ามสัมผัสหรือใช้แรงกับเลนส์

เก็บไว้ในที่แห้ง

การแช่น้ำหรือสัมผัสกับความชื้นสูงจะทำให้กล้องชำรุดเสียหาย

ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนกล้อง เนื่องจากประกอบด้วยวงจรที่มีความเที่ยงตรงสูงจำนวนมาก

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เช่น การเข้าหรือออกจากตึกอาคารที่มีเครื่องทำความร้อนในวันที่อากาศหนาว สามารถก่อให้เกิดการควบแน่นของไอน้ำภายในตัวกล้อง เพื่อป้องกันการเกิดไอน้ำควบแน่นดังกล่าว ให้ใส่กล้องลงในซองใส่กล้องหรือ ในถุงพลาสติกก่อนจะนำกล้องออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน

เก็บไว้ให้ห่างจากสนามแม่เหล็กรุนแรง

อย่าใช้หรือจัดเก็บกล้องไว้ใกล้กับอุปกรณ์ที่ให้กำเนิดรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กรุนแรง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือกล้องทำงานผิดปกติ

อย่าหันเลนส์เข้าหาดวงอาทิตย์

ให้หลีกเลี่ยงการหันเลนส์เข้าหาดวงอาทิตย์หรือแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าอื่นๆ เมื่อถ่ายภาพหรือเมื่อวางกล้องทิ้งไว้โดยไม่ใส่ฝาปิดหน้าเลนส์ แหล่งกำเนิดแสงจ้า เช่น แสงอาทิตย์ จะทะลุผ่านเลนส์ซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในของเลนส์เกิดการเสียรูปหรือทำให้เซ็นเซอร์ภาพเปลี่ยนสีหรือมีอาการภาพค้าง กล้องอาจได้รับความเสียหายแม้ว่าจะหันเลนส์เข้าหาดวงอาทิตย์เพียง 2-3 วินาที โดยเฉพาะเมื่อเลนส์อยู่ในตำแหน่งเทเลโฟโต้
กล้องอาจไม่สามารถดำเนินการควบคุมค่าแสงได้ เมื่อชิ้นส่วนภายในของเลนส์เสียรูป
หากเซ็นเซอร์ภาพเปลี่ยนสีหรือมีอาการภาพค้าง อาจทำให้สีของภาพที่ออกมาไม่สม่ำเสมอ
ขอแนะนำให้คุณใส่ฝาปิดหน้าเลนส์เมื่อคุณไม่ใช้งานกล้อง

เลเซอร์และแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าอื่นๆ

ห้ามยิงเลเซอร์หรือแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าที่สว่างมากอื่นๆ ไปยังเลนส์ เพราะอาจทำให้เซ็นเซอร์ภาพของกล้องเสียหายได้

ปิดการทำงานของกล้องก่อนถอดหรือปลดการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานหรือการ์ดหน่วยความจำออก

ห้ามถอดแบตเตอรี่ขณะที่กล้องเปิดทำงานหรือกำลังบันทึกหรือลบภาพอยู่ การฝืนตัดการจ่ายพลังงานออกในกรณีเหล่านี้อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย หรือทำให้การ์ดหน่วยความจำหรือวงจรภายในชำรุดเสียหาย

หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพ

แบตเตอรี่

ข้อควรระวังในการใช้งาน

การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนนำกล้องไปใช้ ให้ตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่และเปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่หากจำเป็น

การพกพาแบตเตอรี่สำรอง

หากเป็นไปได้ เมื่อจะถ่ายภาพในโอกาสสำคัญ ให้พกแบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จจนเต็มไปด้วย

การใช้แบตเตอรี่เมื่ออากาศเย็น

ในวันที่อากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มีแนวโน้มจะลดลง ถ้าใช้งานแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมดที่อุณหภูมิต่ำ กล้องอาจไม่เปิดการทำงาน ให้เก็บแบตเตอรี่สำรองไว้ในที่อบอุ่นและเปลี่ยนใหม่แทนเมื่อจำเป็น เมื่อได้รับความอบอุ่น แบตเตอรี่ที่เย็นอาจฟื้นพลังงานที่ชาร์จไว้มาได้บางส่วน

ขั้วแบตเตอรี่

สิ่งสกปรกตรงขั้วแบตเตอรี่อาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติได้ ก่อนใช้งาน หากขั้วแบตเตอรี่สกปรก ให้เช็ดสิ่งสกปรกออกด้วยผ้าสะอาดที่แห้ง

การชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดเกลี้ยง

การเปิดหรือปิดการทำงานของกล้องขณะกล้องมีแบตเตอรี่ซึ่งคายประจุจนหมดจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง ชาร์จแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมดก่อนใช้งาน

การจัดเก็บแบตเตอรี่

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่

เครื่องหมายบอกเมื่อแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มมีพลังงานลดลงเมื่อถูกใช้งานที่อุณหภูมิห้องแสดงว่าจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่ใหม่

การรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว

รีไซเคิลแบตเตอรี่ ตามวิธีการที่สอดคล้องกับกฎหมายภายในท้องถิ่น ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าติดเทปที่ขั้วทั้งสองข้างแล้ว

อะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่

การ์ดหน่วยความจำ

ข้อควรระวังในการใช้งาน

การฟอร์แมต