Memasang tali

Untuk memasang tali (tali yang disertakan atau tali yang telah dibeli secara terpisah):