d4: Jenis rana

  1. Tombol G
  2. Menu Pengaturan Kustom A

Memilih jenis rana yang digunakan bagi foto.

OpsiPenjelasan
O[Otomatis]Kamera memilih jenis rana secara otomatis menurut kecepatan rana. Rana front-curtain elektronik digunakan untuk mengurangi kabur disebabkan oleh kamera goyang pada kecepatan rana lambat.
P[Rana mekanis]Kamera ini menggunakan rana mekanis bagi semua foto.
x[Rana front-curtain elekt.]Kamera ini menggunakan rana front-curtain elektronik bagi semua foto.

"Rana mekanis"

[Rana mekanis] tidak tersedia pada beberapa lensa.

Rana front-curtain elektronik

Kecepatan rana tercepat yang tersedia saat [Rana front-curtain elekt.] is selected is 1/2000 d.