d10: Lihat semua di md b'kelanjutan

  1. Tombol G
  2. Menu Pengaturan Kustom A

Apabila [Mati] dipilih, layar akan menjadi kosong selama fotografi terus-menerus.