Kontrol lampu kilat

  1. Tombol G
  2. Menu pemotretan foto C

Menyetel pengaturan bagi unit lampu kilat jarak jauh nirkabel atau unit lampu kilat eksternal yang dipasang pada dudukan aksesori kamera.

  • Untuk informasi tentang menyetel pengaturan untuk unit lampu kilat yang dipasang pada dudukan aksesori kameraunit lampu kilat yang dipasang pada dudukan aksesori kamera, simak "Fotografi lampu kilat pada kamera" (Fotografi lampu kilat pada kamera).
  • Untuk informasi tentang menyesuaikan pengaturan untuk unit lampu kilat jarak jauh nirkabel, lihat "Fotografi lampu kilat jarak jauh" (Fotografi lampu kilat jarak jauh).

Mode kontrol lampu kilat

Memilih mode kontrol lampu kilat dan tingkatan lampu kilat dan menyetel pengaturan lain bagi unit lampu kilat SB‑500, SB‑400, atau SB‑300 yang dipasang pada dudukan aksesori kamera.

  • Pengaturan bagi unit lampu kilat selain daripada SB‑500, SB‑400, dan SB‑300 hanya dapat disetel menggunakan kontrol unit lampu kilat.
OpsiPenjelasan
[TTL]Output lampu kilat disetel secara otomatis dalam tanggapan terhadap kondisi pemotretan.
[Manual]Memilih tingkatan lampu kilat secara manual.

Opsi lampu kilat nirkabel

Menyetel pengaturan bagi kontrol nirkabel serentak dari beberapa unit lampu kilat jarak jauh. Opsi ini tersedia hanya saat unit lampu kilat SB‑500 dipasang pada kamera.

OpsiPenjelasan
Y[AWL optikal]Unit lampu kilat jarak jauh dikendalikan menggunakan lampu kilat intensitas rendah terpancar oleh lampu kilat master (Mengendalikan unit lampu kilat jarak jauh).
[Mati]Fotografi lampu kilat jarak jauh nonaktif.

Opsi lampu kilat grup

Atur opsi lampu kilat untuk setiap grup saat memotret dengan fotografi lampu kilat jarak jauh menggunakan unit lampu kilat opsional (Fotografi lampu kilat jarak jauh). Opsi ini tersedia hanya saat unit lampu kilat SB‑500 dipasang pada kamera.