c2: Pewaktu otomatis

  1. Tombol G
  2. Menu Pengaturan Kustom A

Memilih jangka waktu penundaan pelepas rana, jumlah bidikan diambil, dan interval di antara bidikan di mode pewaktu otomatis.

OpsiPenjelasan
[Penundaan pewaktu oto.]Memilih jangka waktu dari penundaan pelepas rana.
[Jumlah bidikan]Tekan 1 dan 3 untuk memilih jumlah bidikan diambil setiap kali tombol pelepas rana ditekan; pilih dari nilai 1 hingga 9.
[Interval di antara bidikan]Memilih interval di antara bidikan saat [Jumlah bidikan] lebih dari 1.