Осветљеност монитора

  1. G дугме
  2. B мени за подешавање

Притисните 1 или 3 да бисте подесили осветљеност монитора. Изаберите веће вредности за повећану осветљеност, ниже вредности за смањену осветљеност.

  • Више вредности повећавају пражњење батерије.