Сачувајте корисничка подешавања

  1. G дугме
  2. B мени за подешавање

Често коришћене комбинације подешавања могу се доделити У1 до У3 позицијама на точкићима за избор режима рада (Сачувајте корисничка подешавања ).