Meniul i

Acest meniu este folosit pentru acces rapid la setările utilizate frecvent. Pentru a vizualiza meniul, apăsați butonul i .

  • Evidențiați elementele utilizând selectorul multiplu și apăsați J pentru a vizualiza opțiuni. Evidențiați opțiunea dorită și apăsați J pentru a selecta și a reveni la meniul i .
  • Pentru a anula și a reveni la afișajul anterior, apăsați butonul i .

Comanda formează

  • În unele cazuri, setarea pentru elementul evidențiat în prezent în meniul i poate fi aleasă prin rotirea selectorului principal de comandă. Opțiunile pentru setarea selectată, dacă există, pot fi selectate prin rotirea selectorului secundar de comandă.
  • Unele elemente pot fi reglate prin rotirea oricărui cadran.
  • Apăsați J pentru a salva modificările. De asemenea, puteți salva modificările apăsând pe jumătate butonul de declanșare sau evidențiind un alt element.