d7: Afișare grilă de încadrare

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Afișați linii de grilă 3×3 (9 diviziuni) sau 4×4 (16 diviziuni), care sunt utile pentru verificarea compoziției pe afișaj.

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei