Rotiți în sus

  1. butonul G
  2. D meniu redare

Când este selectat [ Pornit ], imaginile „înalte” (orientare spre portret) vor fi rotite automat pentru afișare în timpul redării.

Rotiți în sus

Imaginile nu sunt rotite automat în timpul revizuirii imaginii, chiar dacă este selectat [ Pornit ] pentru [ Rotire înalt ].