Setări de sensibilitate ISO

  1. butonul G
  2. 1 meniu de înregistrare video

Reglați setările de sensibilitate ISO pentru modul video.

OpțiuneDescriere
[ Sensibilitate maximă ]

Alegeți limita superioară pentru controlul automat al sensibilității ISO pentru a preveni creșterea prea mare.

  • Valoarea selectată servește drept limită superioară pentru sensibilitatea ISO în modurile P , S și A și când este selectat [ Pornit ] pentru [ Control ISO automat (mod M) ] în modul M .
[ Control ISO automat (mod M) ]Dacă selectați [ Pornit ] și apăsați butonul J , camera va ajusta automat sensibilitatea ISO pentru modul video în modul M . Dacă este selectat [ Off ], [ Sensibilitate ISO (mod M) ] va rămâne fix la valoarea selectată de utilizator.
  • Indiferent de opțiunea selectată, controlul automat al sensibilității ISO este utilizat în alte moduri decât M .
[ Sensibilitate ISO (mod M) ]Alegeți sensibilitatea ISO pentru modul M dintre valori între ISO 100 și 25600.

Control automat al sensibilității ISO

  • La sensibilități ISO ridicate, „zgomotul” (pixeli strălucitori distanțați aleatoriu, ceață sau linii) poate crește.
  • La sensibilități ISO ridicate, camera poate avea dificultăți de focalizare.
  • Cele de mai sus pot fi prevenite prin alegerea unei valori mai mici pentru [ Setări sensibilitate ISO ] > [ Sensibilitate maximă ].