Fus orar și data

  1. butonul G
  2. B meniul de configurare

Schimbați fusurile orare și setați ceasul camerei. Vă recomandăm ca ceasul camerei să fie reglat în mod regulat.

OpțiuneDescriere
[ Fus orar ]Alegeți un fus orar. [ Data și ora ] este setat automat la ora din noul fus orar.
[ Data și ora ]Setați ceasul camerei la ora din [ Fus orar ].
[ Format data ]Alegeți ordinea în care sunt afișate ziua, luna și anul.
[ Ora de vară ]Selectați [ Pornit ] pentru a activa ora de vară, [ Dezactivat ] pentru a o dezactiva. Selectarea [ Pornit ] avansează automat ceasul cu o oră. Setarea implicită este [ Dezactivat ].

Dacă ceasul camerei a fost inițializat, pictograma 1 este afișată pe afișajul de fotografiere ca avertisment.