b1: Compensare ușoară a expunerii

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Alegeți dacă butonul E este necesar pentru compensarea expunerii.

OpțiuneDescriere
[ Pornit (Resetare automată) ]Compensarea expunerii poate fi ajustată folosind doar un selector de comandă. Setarea selectată cu selectorul de comandă este resetată când camera se oprește sau expiră temporizatorul de așteptare.
[ Activat ]Compensarea expunerii poate fi ajustată folosind doar un selector de comandă. Compensarea expunerii nu este resetată când aparatul foto se oprește sau când timpul de așteptare expiră (în modul b , compensarea expunerii este resetată când camera este oprită).
[ Dezactivat ]Compensarea expunerii este setată prin apăsarea butonului E și rotirea selectorului principal de comandă.
  • Activat în modurile P , S , A și b . Compensarea simplă a expunerii nu este disponibilă în alte moduri.
  • Selectorul de comandă utilizat variază în funcție de modul de fotografiere.

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei