Afișează pe monitor

Monitorul afișează informații despre setările curente. Alte pictograme sau avertismente pot fi afișate ocazional, de exemplu când se modifică setările.

Monitorizați

Modul foto

1Modul de fotografiere (Selectorul de moduri )
2Indicator de program flexibil ( P (auto programat) )
3Modul setare utilizator (U1, U2 și U3 (moduri de setări utilizator) )
4Paranteze pentru zona AF (Mod zonă AF )
5Modul bliț (Moduri bliț )
6Indicator temporizator interval (Fotografiere cu temporizator interval )
1 pictogramă (Pictograma 1 )
Indicator „Fără card de memorie” (Introducerea bateriei și a unui card de memorie ,Niciun card de memorie introdus )
7Modul de lansare (Butonul c / E (mod de eliberare/autodeclanșator). )
8Punct de concentrare (Realizarea de fotografii ( b automat) ,Mod zonă AF )
9Modul de focalizare (Modul de focalizare )
10Modul zonă AF (Mod zonă AF )

11D-Lighting activ (D-Lighting activ )
12Controlul imaginii (Setați Picture Control )
13Indicator de conexiune Bluetooth (Conectați-vă la dispozitivul inteligent )
Modul avion (Modul avion )
14Echilibru alb (echilibru alb ,echilibru alb ,echilibru alb )
15Zona imagine (Alegeți zona imaginii )
16Marimea imaginii (Marimea imaginii )
17Calitatea imaginii (Calitatea imaginii )
18pictograma i (Meniul i )
19Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )
Indicator de bracketing WB ( Bracketing balans de alb )
Indicator de bracketing ADL ( Bracketing ADL )
indicator HDR ( Realizarea de fotografii HDR )
Indicator de expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )
20Numărul de fotografii în expunere și secvența de bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )
Numărul de fotografii în secvența de bracketing WB ( Bracketing balans de alb )
Numărul de fotografii în secvența de bracketing ADL ( Bracketing ADL )
Diferenţial de expunere HDR ( Realizarea de fotografii HDR )
Numărul de expuneri multiple ( Crearea unei expuneri multiple )

21Indicator de expunere
Expunere (Indicatorul de expunere )
Compensarea expunerii (Butonul E (compensarea expunerii). )
Bracketing automat (Bracketing automat )
22Indicator de pregătire pentru bliț (Folosind un bliț de pe cameră )
23„k” (apare atunci când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri;Numărul de expuneri rămase )
24Numărul de expuneri rămase (Numărul de expuneri rămase ,Capacitate card de memorie )
25Indicator de conexiune Wi-Fi (Conexiune Wi-Fi )
Indicator de conectare la telecomandă (Conectare pentru prima dată: Împerechere )
26Sensibilitatea ISO (Butonul S )
27indicator de sensibilitate ISO (Butonul S )
Indicator sensibilitate ISO automată (Control automat al sensibilității ISO )
28Indicator de compensare a expunerii (Butonul E (compensarea expunerii). )
29Indicator de compensare bliț (Compensare bliț )
30AF pentru urmărirea subiectului (AF de urmărire a subiectului )
31Diafragma ( A (auto cu prioritate deschidere) , M (manual) )
32Viteza obturatorului ( S (auto cu prioritate declanșatorului) , M (manual) )
33Indicator de blocare FV (Blocare FV )
34Contorizare (Contorizare )
35Blocare expunere automată (AE) (Blocarea expunerii )

36Indicator baterie (Nivelul bateriei )
37Livrarea energiei USB (Livrarea energiei USB )
38Detectare pâlpâire (Fotografiere cu reducerea pâlpâirii )
39tip obturator (d4: Tip obturator )
Fotografie silențioasă (Fotografie tăcută )
40Modul de întârziere a expunerii (d3: Modul de întârziere a expunerii )
41Indicator de focalizare (Focalizare manuală )
42Reducerea vibrațiilor (Reducerea vibrațiilor )
43Fotografiere la atingere (Comenzi tactile ,Obturatorul tactil )
44Indicator de previzualizare live view (d6: Aplicați setările pentru vizualizarea live )
45Avertizare de temperatură

Avertismente de temperatură

  • Dacă temperatura camerei crește, vor fi afișate un avertisment de temperatură și un cronometru cu numărătoare inversă. Când temporizatorul ajunge la zero, afișajul de fotografiere se va opri.
  • Cronometrul devine roșu când este atins marcajul de treizeci de secunde. În unele cazuri, temporizatorul poate fi afișat imediat după pornirea camerei.

Niciun card de memorie introdus

Dacă nu este introdus niciun card de memorie, pe afișajul de fotografiere vor apărea un indicator „fără card de memorie” și [–E–] .


Afișajul informațiilor

1Modul de fotografiere (Selectorul de moduri )
2Indicator de program flexibil ( P (auto programat) )
3Modul setare utilizator (U1, U2 și U3 (moduri de setări utilizator) )
4Viteza obturatorului ( S (auto cu prioritate declanșatorului) , M (manual) )
5Diafragma ( A (auto cu prioritate deschidere) , M (manual) )
6Indicator de expunere
Expunere (Indicatorul de expunere )
Compensarea expunerii (Butonul E (compensarea expunerii). )
Expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )
Bracketing WB ( Bracketing balans de alb )
Bracketing ADL ( Bracketing ADL )

7Indicator de compensare bliț (Compensare bliț )
8Indicator de compensare a expunerii (Butonul E (compensarea expunerii). )
Valoarea compensării expunerii (Butonul E (compensarea expunerii). )
9Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )
Indicator de bracketing WB ( Bracketing balans de alb )
Indicator de bracketing ADL ( Bracketing ADL )
indicator HDR ( Realizarea de fotografii HDR )
Indicator de expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )
10„k” (apare când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri;Numărul de expuneri rămase )
11Numărul de expuneri rămase (Numărul de expuneri rămase ,Capacitate card de memorie )
12pictograma i (Meniul i )
13Sensibilitatea ISO (Butonul S )
14indicator de sensibilitate ISO (Butonul S )
Indicator sensibilitate ISO automată (Control automat al sensibilității ISO )
15Indicator de blocare FV (Blocare FV )
16Blocare expunere automată (AE) (Blocarea expunerii )

17Indicator de conexiune Bluetooth (Conectați-vă la dispozitivul inteligent )
Modul avion (Modul avion )
18Indicator de conexiune Wi-Fi (Conexiune Wi-Fi )
Indicator de conectare la telecomandă (Conectare pentru prima dată: Împerechere )
19Indicator de reducere a zgomotului pentru expunere lungă (Expunere lungă NR )
20tip obturator (d4: Tip obturator )
Fotografie silențioasă (Fotografie tăcută )
21Modul de întârziere a expunerii (d3: Modul de întârziere a expunerii )
22Indicator temporizator interval (Fotografiere cu temporizator interval )
1 pictogramă (Pictograma 1 )
23Modul control bliț (Modul de control al blițului )
24Indicator „Beep” (Opțiuni de bip )
25Indicator baterie (Nivelul bateriei )
26Livrarea energiei USB (Livrarea energiei USB )
27Conexiune Wi-Fi (Conexiune Wi-Fi )
28Modul de lansare (Butonul c / E (mod de eliberare/autodeclanșator). )
29Modul zonă AF (Mod zonă AF )
30Modul de focalizare (Modul de focalizare )
31Reducerea vibrațiilor (Reducerea vibrațiilor )
32D-Lighting activ (D-Lighting activ )
33Contorizare (Contorizare )
34Marimea imaginii (Marimea imaginii )
35Echilibru alb (echilibru alb ,echilibru alb ,echilibru alb )
36Setați controlul imaginii (Setați Picture Control )
37Calitatea imaginii (Calitatea imaginii )
38Modul bliț (Moduri bliț )
39Avertizare de temperatură

Mod video

1indicator de înregistrare (Înregistrarea videoclipurilor ( b automat) )
Indicator „Fără videoclip” (Pictograma 0 )
2Control extern înregistrării (Recordere )
3Dimensiunea cadrului și rata/calitate video (Dimensiunea cadrului și rata/calitate video )
4Timp ramas (Înregistrarea videoclipurilor ( b automat) )
5Cod de timp (Cod de timp )
6Nume de fișier (Denumirea fișierelor )
7Reducerea zgomotului vântului (Reducerea zgomotului vântului )
8Modul de eliberare (fotografie statică;Mod video )
9Nivelul sunetului (Sensibilitatea microfonului )
10Sensibilitatea microfonului (Sensibilitatea microfonului )
11Raspuns in frecventa (Raspuns in frecventa )
12Indicator electronic VR (VR electronic )
13Evidențiați afișajul (g5: Evidențiați afișajul )