c3: Întârziere la oprire

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Alegeți cât timp rămâne aprins monitorul când nu se efectuează nicio operațiune.

  • Pot fi alese diferite setări pentru [ Redare ], [ Meniuri ], [ Revizuire imagini ] și [ Temporizator de așteptare ].
  • [ Temporizator standby ] determină cât timp rămâne aprins monitorul după ce butonul de declanșare este apăsat la jumătate. Monitorul se estompează cu câteva secunde înainte ca temporizatorul de așteptare să expire. Dacă este selectat [ 10 s ], cronometrul va fi extins la 20 de secunde în timp ce meniul i este afișat.
  • Cu excepția [ Picture Review ], fiecare dintre întârzierile de oprire este extinsă cu un minut în modul autodeclanșator.
  • Întârzierile mai lungi la oprire reduc rezistența bateriei.

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei