Flaş kontrolü

  1. G düğmesi
  2. C fotoğraf çekimi menüsü

Kablosuz uzaktan flaş üniteleri veya kamera aksesuar kızağına takılan isteğe bağlı flaş üniteleri için ayarları yapın.

  • Fotoğraf makinesi aksesuar kızağına takılı isteğe bağlı flaş ünitelerinin ayarlarını yapma hakkında bilgi için, bkz. “ Kamerada flaşlı fotoğrafçılık ” ( Kamerada flaşlı fotoğrafçılık ).
  • Kablosuz uzaktan flaş ünitelerinin ayarlarını yapma hakkında bilgi için, bkz. “ Uzaktan flaşlı çekim ” ( Uzaktan flaşlı çekim ).

Flaş kontrol modu

Bir flaş kontrol modu ve flaş seviyesi seçin ve fotoğraf makinesi aksesuar kızağına takılı SB-500, SB-400 veya SB-300 flaş üniteleri için diğer ayarları yapın.

  • SB-500, SB-400 ve SB-300 dışındaki flaş ünitelerinin ayarları yalnızca flaş ünitesi kontrolleri kullanılarak yapılabilir.
SeçenekTanım
[ TTL ]Flaş çıkışı, çekim koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır.
[ Kılavuz ]Flaş seviyesini manuel olarak seçin.

Kablosuz flaş seçenekleri

Birden çok uzaktan flaş ünitesinin eşzamanlı kablosuz kontrolü için ayarları yapın. Bu seçenek yalnızca fotoğraf makinesine bir SB-500 flaş ünitesi takıldığında kullanılabilir.

SeçenekTanım
Y[ Optik AWL ]Uzaktan flaş üniteleri, ana flaş tarafından yayılan düşük yoğunluklu flaşlar kullanılarak kontrol edilir ( Uzaktan flaş ünitelerini kontrol etme).
[ Kapalı ]Uzaktan flaşlı çekim devre dışı bırakıldı.

Grup flaş seçenekleri

İsteğe bağlı bir flaş ünitesi ( Uzaktan flaşlı çekim ) kullanarak uzaktan flaşlı çekim ile çekim yaparken her grup için flaş seçeneklerini ayarlayın. Bu seçenek yalnızca fotoğraf makinesine bir SB-500 flaş ünitesi takıldığında kullanılabilir.