resim yorumu

  1. G düğmesi
  2. B ayar menüsü

Yeni fotoğraflar çekildikçe yorum ekleyin. Yorumlar, NX Studio'nun [ Bilgi ] sekmesinde görüntülenebilir.

Yorum girişi

36 karaktere kadar bir yorum girin. [ Yorum gir ] öğesini vurgulayın ve bir metin giriş diyalogu görüntülemek için 2 basın. Metin girişi hakkında bilgi için bkz. "Metin girişi" ( Metin girişi ).

Yorum ekle

Yorumu sonraki fotoğraflara eklemek için [ Yorum ekle ]'yi vurgulayın, 2 basın ve bitişikteki onay kutusunda bir onay işaretinin ( M ) göründüğünü onaylayın. Değişiklikleri kaydetmek ve çıkmak için J düğmesine basın; yorum sonraki tüm fotoğraflara eklenecektir.

fotoğraf bilgisi

Yorumlar, fotoğraf bilgileri ekranındaki çekim verileri sayfasında görüntülenebilir.