Resim yorumu

  1. G düğmesi
  2. B kurulum menüsü

Yeni fotoğraflara çekildiklerinde yorum ekleyin. Yorumlar, NX Studio'nun [ Bilgi ] sekmesinde görüntülenebilir.

Yorum girin

36 karaktere kadar bir yorum girin. Bir metin girişi iletişim kutusunu görüntülemek için [ Yorumu girin ] öğesini vurgulayın ve 2 basın. Metin girişi hakkında bilgi için, bkz. “ Metin girişi ” ( Metin girişi ).

Yorum ekle

Yorumu sonraki fotoğraflara eklemek için [ Yorum ekle ] öğesini vurgulayın, 2 basın ve yandaki onay kutusunda bir onay işaretinin ( M ) göründüğünü onaylayın. Değişiklikleri kaydetmek ve çıkmak için J düğmesine basın; yorum sonraki tüm fotoğraflara eklenecektir.

Fotoğraf bilgisi

Yorumlar, fotoğraf bilgi ekranındaki çekim verileri sayfasında görüntülenebilir.