b2: Merkez ağırlıklı alan

  1. G düğmesi
  2. A Ayarlar menüsü

[ Merkez ağırlıklı ölçüm ] seçildiğinde, fotoğraf makinesi pozlamayı ayarlarken çekim ekranının ortasındaki bir alana en büyük ağırlığı atar. Özel Ayar b2 [ Merkez ağırlıklı alan ], [ Merkez ağırlıklı ölçüm ] seçildiğinde en büyük ağırlığın verildiği alanın boyutunu seçmek için kullanılır.

A Özel Ayarlar: Kamera ayarlarında ince ayar