g3: AF hızı

  1. G düğmesi
  2. A Ayarlar menüsü

Odak modu AF-C veya AF-F olarak ayarlandığında video modunda odak hızını seçin.

Seçilen seçeneğin ne zaman uygulanacağını belirlemek için [ Ne zaman uygulanmalı ] öğesini kullanın.

SeçenekTanım
D[ Her zaman ]Kamera, video modunda her zaman seçilen hızda odaklanır.
E[ Yalnızca kayıt sırasında ]Odak, yalnızca video kaydı sırasında seçilen hızda ayarlanır. Diğer zamanlarda odak hızı “+5”, yani mümkün olduğu kadar hızlıdır.

A Özel Ayarlar: Kamera ayarlarında ince ayar