d8: Çerçeveleme ızgarası ekranı

  1. G düğmesi
  2. A Ayarlar menüsü

Ekrandaki kompozisyonu kontrol etmek için yararlı olan 3×3 (9 bölme) veya 4×4 (16 bölme) kılavuz çizgileri görüntüleyin.

A Özel Ayarlar: Kamera ayarlarında ince ayar