g4: AF izleme hassasiyeti

  1. G düğmesi
  2. A Ayarlar menüsü

Odak modu AF-C veya AF-F olarak ayarlandığında, video modunda AF izleme hassasiyetini 1 ile 7 arasındaki değerlerden ayarlayın.

  • Orijinal öznenize odaklanmaya yardımcı olmak için [ 7 (Düşük) ] öğesini seçin.
  • [ 1 (Yüksek) ] seçildiğinde özne seçilen odak alanından ayrılırsa, fotoğraf makinesi odağı aynı alandaki yeni bir özneye hızla kaydırarak yanıt verir.

A Özel Ayarlar: Kamera ayarlarında ince ayar