a9: Netleme noktası seçenekleri

  1. G düğmesi
  2. A Ayarlar menüsü

Aşağıdaki netleme noktası görüntüleme seçenekleri arasından seçim yapın.

Manuel odak modu

SeçenekTanım
[ Açık ]Manuel netleme modunda netleme noktası her zaman görüntülenir.
[ Kapalı ]Netleme noktası yalnızca netleme noktası seçimi sırasında görüntülenir.

Dinamik alan AF yardımcısı

Hem seçilen netleme noktasının hem de çevredeki netleme noktalarının dinamik alan AF modunda gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

SeçenekTanım
[ Açık ]Hem seçili netleme noktasını hem de çevredeki netleme noktalarını görüntüleyin.
[ Kapalı ]Yalnızca seçili netleme noktasını görüntüleyin.

A Özel Ayarlar: Kamera ayarlarının ince ayarı