a5: Noktaları oryantasyona göre saklayın

 1. G düğmesi
 2. A Ayarlar menüsü

"Geniş" (manzara) yön için, kamera saat yönünde 90° döndürüldüğünde "uzun" (portre) yön için ve kamera saat yönünün tersine 90° döndürüldüğünde "uzun" yön için ayrı netleme noktalarının seçilip seçilemeyeceğini seçin.

 • Kamera yöneliminden bağımsız olarak aynı odak noktasını kullanmak için [ Hayır ] öğesini seçin.
  Kamera saat yönünün tersine 90° döndürüldü
  Yatay (geniş) yönlendirme
  Kamera saat yönünde 90° döndürüldü
 • Ayrı odak noktası seçimini etkinleştirmek için [ Evet ] öğesini seçin.
  Kamera saat yönünün tersine 90° döndürüldü
  Yatay (geniş) yönlendirme
  Kamera saat yönünde 90° döndürüldü

A Özel Ayarlar: Kamera ayarlarında ince ayar