a4: Kullanılan odak noktaları

  1. G düğmesi
  2. A Ayarlar menüsü

AF için [ Otomatik alan AF ], [ Otomatik alan AF (insanlar) ] veya [ Otomatik alan AF (hayvanlar) ] dışında bir seçenek seçildiğinde manuel netleme noktası seçimi için kullanılabilen netleme noktası sayısını seçin. alan modu.

SeçenekTanım
6[ Tüm noktalar ]Mevcut AF alanı modunda kullanılabilen her netleme noktası seçilebilir. Kullanılabilir nokta sayısı AF alanı moduna göre değişir.
7[ Değişen noktalar ][ Tüm noktalar ] seçildiğinde, mevcut netleme noktalarının sayısı mevcut sayının dörtte birine düşürülür. Hızlı odak noktası seçimi için kullanın. [ Pinpoint AF ], [ Geniş alan AF (L) ], [ Geniş alan AF (L-insanlar) ] veya [ Geniş alan AF (L-hayvanlar) ] modunda kullanılabilen netleme noktası sayısı değişmez .

A Özel Ayarlar: Kamera ayarlarında ince ayar