Ilmoitukset

 • Mitään tämän tuotteen mukana toimitetun dokumentaation osaa ei saa jäljentää, lähettää, litteroida, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla ilman Nikonin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
 • Nikon pidättää oikeuden muuttaa tässä dokumentaatiossa kuvattujen laitteistojen ja ohjelmistojen ulkoasua ja teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
 • Nikon ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä.
 • Vaikka on pyritty kaikin tavoin varmistamaan, että tämän dokumentaation tiedot ovat tarkkoja ja täydellisiä, olisimme kiitollisia, jos ilmoitat mahdollisista virheistä tai puutteista alueesi Nikon-edustajalle (osoite ilmoitetaan erikseen).

Kopiointi- tai jäljentämiskieltoa koskeva huomautus

Huomaa, että pelkkä skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella digitaalisesti kopioidun tai jäljennetyn materiaalin hallussapito voi olla lain mukaan rangaistavaa.

 • Kohteet, joiden kopioiminen tai jäljentäminen on laissa kielletty
  Älä kopioi tai jäljennä paperirahaa, kolikoita, arvopapereita, valtion joukkovelkakirjoja tai paikallishallinnon obligaatioita, vaikka sellaisissa kopioissa tai jäljennöksissä on leima "Näyte".
  Vieraassa maassa liikkeeseen lasketun paperirahan, kolikoiden tai arvopapereiden kopioiminen tai jäljentäminen on kiellettyä.
  Ellei valtiolta ole etukäteen saatu lupaa, valtion myöntämien käyttämättömien postimerkkien tai postikorttien kopioiminen tai jäljentäminen on kielletty.
  Valtion myöntämien postimerkkien ja laissa säädettyjen oikeaksi todistettujen asiakirjojen kopioiminen tai jäljentäminen on kielletty.
 • Tiettyjä kopioita ja kopioita koskevia varoituksia
  Hallitus on antanut varoituksia yksityisten yritysten liikkeeseen laskemien arvopapereiden kopioista tai jäljennöksistä (osakkeet, laskut, shekit, lahjakortit jne.), työmatkakortteja tai kuponkilippuja, paitsi jos vähimmäiskopioita on toimitettava yrityskäyttöön yrityksen toimesta. Älä myöskään kopioi tai toista valtion myöntämiä passeja, julkisten virastojen ja yksityisten ryhmien myöntämiä lupia, henkilökortteja ja lippuja, kuten passeja ja ateriakuponkeja.
 • Noudata tekijänoikeusilmoituksia
  Tekijänoikeuslain mukaan kameralla tehtyjä valokuvia tai tallenteita tekijänoikeudella suojatuista teoksista ei saa käyttää ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa. Poikkeukset koskevat henkilökohtaista käyttöä, mutta huomaa, että jopa henkilökohtainen käyttö saattaa olla rajoitettua, kun on kyse valokuvista tai tallenteista näyttelyistä tai live-esityksistä.

Käytä vain Nikon-merkkisiä elektronisia lisävarusteita

Nikonin kamerat on suunniteltu korkeimpien standardien mukaan, ja niissä on monimutkaiset elektroniset piirit. Vain Nikonin elektroniset lisävarusteet (mukaan lukien objektiivit, laturit, akut, verkkolaitteet ja salamatarvikkeet), jotka Nikon on sertifioinut käytettäväksi erityisesti tämän Nikon-digitaalikameran kanssa, on suunniteltu ja todistettu toimiviksi tämän elektronisen piirin toiminta- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Muiden kuin Nikonin elektronisten lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa kameraa ja mitätöidä Nikonin takuun. Muiden valmistajien ladattavien litiumioniakkujen käyttö, joissa ei ole alla näkyvää Nikonin holografista sinettiä, voi häiritä kameran normaalia toimintaa tai johtaa akkujen ylikuumenemiseen, syttymiseen, repeytymiseen tai vuotamiseen.

Lisätietoja Nikon-merkkisistä lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä.

Muistikortit

 • Muistikortit voivat olla kuumia käytön jälkeen. Noudata asianmukaista varovaisuutta poistaessasi muistikortteja kamerasta.
 • Älä suorita seuraavia toimintoja alustuksen aikana tai kun tietoja tallennetaan, poistetaan tai kopioidaan tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Näiden varotoimien laiminlyönti voi johtaa tietojen menetykseen tai kameran tai kortin vaurioitumiseen.
  • Älä poista tai aseta muistikortteja
  • Älä sammuta kameraa
  • Älä poista akkua
 • Älä koske kortin liittimiin sormillasi tai metalliesineillä.
 • Älä käytä liiallista voimaa käsitellessäsi muistikortteja. Tämän varotoimenpiteen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa korttia.
 • Älä taivuta tai pudota muistikortteja tai altista niitä voimakkaille fyysisille iskuille.
 • Älä altista muistikortteja vedelle, kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle.
 • Älä alusta muistikortteja tietokoneessa.

Ennen tärkeiden kuvien ottamista

Ennen kuin otat kuvia tärkeissä tilaisuuksissa (kuten häissä tai ennen kuin otat kameran mukaan matkalle), ota testikuva varmistaaksesi, että kamera toimii normaalisti. Nikon ei ole vastuussa vahingoista tai menetetyistä voitoista, jotka voivat johtua tuotteen toimintahäiriöstä.

Elinikäisen oppimisen

Osana Nikonin "Elinikäisen oppimisen" sitoutumista jatkuvaan tuotetukeen ja koulutukseen jatkuvasti päivitettävää tietoa on saatavilla verkossa seuraavilta sivustoilta:

Vieraile näillä sivustoilla pysyäksesi ajan tasalla viimeisimmistä tuotetiedoista, vinkeistä, vastauksista usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) ja yleisiä neuvoja digitaalisesta kuvantamisesta ja valokuvauksesta. Lisätietoja voi saada alueesi Nikon-edustajalta. Katso yhteystiedot seuraavasta URL-osoitteesta: https://imaging.nikon.com/