e5: Automaattinen haarukointi (tila M)

  1. G painike
  2. A asetukset -valikko

Asetukset, joihin vaikuttaa, kun haarukointi on käytössä tilassa M , määräytyvät kuvausvalikossa [ Automaattinen haarukointi ] > [ Automaattinen haarukointi ] ja mukautetulle asetukselle e5 [ Automaattinen haarukointi (tila M) ] valituista vaihtoehdoista.

Mukautettu asetus e5 [ Automaattinen haarukointi (tila M) ]Valokuvausvalikko [ Automaattinen haarukointi asetettu ]
AE ja salamahaarukointi*AE-haarukointi*
F[ Salama/nopeus ]Suljinaika ja salaman tasoSuljinnopeus
G[ Salama/nopeus/aukko ]Suljinaika, aukko ja salaman tasoSuljinaika ja aukko
H[ Salama/aukko ]Aukon ja salaman tasoAukko
I[ Vain Flash ]Salaman taso
  1. Jos salamaa ei käytetä, kun [ Päällä ] on valittu kohdassa [ Automaattinen ISO-herkkyyden säätö ] ja [ Salama/nopeus ], [ Salama/nopeus/aukko ] tai [ Salama/aukko ] on valittu kohdassa e5 [ Automaattinen haarukointi (tila M) ) ], ISO-herkkyys kiinnitetään kunkin haarukointisarjan ensimmäisen kuvan arvoon.

Flash-haarukointi

Salaman haarukointi suoritetaan vain i-TTL- tai q A (automaattinen aukko) salaman ohjauksella.