e2: Salamavalotusaika

  1. G painike
  2. A asetukset -valikko

Valitse hitain suljinaika, joka on käytettävissä salamalla tilassa P tai A .

Huolimatta mukautetulle asetukselle e2 [ Salamavalotusaika ] valitusta asetuksesta, suljinajat voivat olla jopa 30 sekuntia tiloissa S ja M tai salama-asetuksissa, joissa on hidas täsmäys, hidas takaverhon synkronointi tai punasilmäisyyden vähennys hitaalla synkronointi.