g5: Korosta näyttö

  1. G painike
  2. A asetukset -valikko

Valitse, käytetäänkö varjostusta osoittamaan kohokohtia (kehyksen kirkkaita alueita) videotallennuksen aikana.

Näyttökuvio

Ota korostusnäyttö käyttöön valitsemalla [ Pattern 1 ] tai [ Pattern 2 ].

Malli 1
Malli 2

Korosta näytön kynnys

Valitse kirkkaus, joka tarvitaan videon korostusnäytön käynnistämiseen. Mitä pienempi arvo, sitä suurempi kirkkausalue näkyy kohokohtina. Jos [ 255 ] on valittuna, korostusnäytössä näkyvät vain mahdollisesti ylivalottuneet alueet.

Korosta näyttö

Jos sekä korostusnäyttö että tarkennuskorkeus ovat käytössä, vain tarkennuksen huippu näytetään manuaalisessa tarkennustilassa. Jos haluat tarkastella korostusnäyttöä manuaalisessa tarkennustilassa, valitse [ Off ] mukautetussa asetuksessa d9 [ Focus Peaking ] > [ Peaking level ].