d5: Pidennetyt suljinajat (M)

  1. G painike
  2. A asetukset -valikko

Jos valitset [ Päällä ], voit pidentää suljinaikaa kuvattaessa M -tilassa enintään 900 sekuntiin (15 minuuttiin). Tästä on hyötyä, kun haluat kuvata suljin auki pitkiä aikoja, kuten tähtitieteellisessä valokuvauksessa.

  • Valotusaika on 60 sekuntia tai sitä hitaampi valotusaika vastaa valittua suljinaikaa (kun [ Päällä ] on valittuna). Kun kuvaus alkaa, ohjauspaneeli vaihtuu osoittamaan, että suljin on auki.