Salaman kompensointi

Salamakorjausta käytetään tarkoituksella muuttamaan salaman tehoa esimerkiksi kohteen kirkkauden muuttamiseksi suhteessa taustaan. Valokuvausvalikon [ Salaman korjaus ] -kohdan avulla salaman tehoa voidaan lisätä saadakseen pääkohteen näyttävän kirkkaammalta, pienentää häikäisyn estämiseksi tai muulla tavoin hienosäätää halutun tuloksen saavuttamiseksi.

  • Valitse arvoista −3 - +1 1/3 askelin.
  • Suuremmat arvot tekevät kohteesta kirkkaamman, pienemmät tummemmat.
  • Muilla arvoilla kuin ±0,0, Y -kuvake ilmestyy kuvausnäyttöön.
  • Normaali salamateho voidaan palauttaa asettamalla salamakorjaukseksi ±0,0. Salamakorjaus ei nollaudu, kun kamera sammutetaan.