e1: Salaman synkronointinopeus

  1. G painike
  2. A asetukset -valikko

Valitse salaman synkronointinopeus.

VaihtoehtoKuvaus
[ 1/200 s (automaattinen FP) ]Automaattinen nopea FP-synkronointi on käytössä yhteensopivien salamalaitteiden kanssa, ja muiden salamalaitteiden enimmäistäsmäysnopeudeksi on asetettu 1/200 s.
  • Kun kamera näyttää valotusajaksi 1/200 s tilassa P tai A , automaattinen nopea FP-synkronointi aktivoituu, jos todellinen suljinaika on yli 1/200 s. Jos salama tukee automaattista nopeaa FP-synkronointia, kamera voi valita jopa 1/4000 s suljinajan.
  • S- tai M -tilassa käyttäjä voi valita jopa 1/4000 s suljinajan, kun käytetään salamalaitteita, jotka tukevat automaattista nopeaa FP-synkronointia.
  • Jos suljinnopeusvalitsin on tilassa S tai M , valotusajaksi asetetaan 1/200 s.
[ 1/200 s ]Salaman synkronointinopeus asetettu valittuun arvoon, joka voi olla 1/200 - 1/60 s.
  • Tilassa S tai M , jos suljinnopeusvalitsin on asetettu asentoon X , suljinaika on sama kuin synkronointinopeus.
  • Jos suljinnopeusvalitsin on asetettu tilassa S tai M tahdistusaikaa nopeammalle nopeudelle, suljinaika on sama kuin synkronointinopeus.
[ 1/160 s ]
[ 1/125 s ]
[ 1/100 s ]
[ 1/80 s ]
[ 1/60 s ]

Valotusajan kiinnittäminen salamatäsmäysnopeusrajoitukseen

Tiloissa S ja M suljinnopeus voidaan asettaa mukautetussa asetuksessa e1 [ Salaman synkronointinopeus ] valittuun arvoon asettamalla suljinnopeusvalitsin kohtaan X . X (salaman synkronoinnin ilmaisin) näkyy kuvausnäytössä yhdessä salaman täsmäysnopeuden kanssa.

Automaattinen nopea FP-synkronointi

  • Automaattinen nopea FP-synkronointi mahdollistaa salaman käytön suurimmalla kameran tukemalla suljinnopeudella. Kun [ 1/200 s (Auto FP) ] on valittuna, kamera ottaa automaattisesti käyttöön automaattisen nopean FP-täsmäyksen salaman täsmäysnopeutta nopeammilla suljinnopeuksilla. Tämä mahdollistaa suurimman aukon valitsemisen pienentääksesi syväterävyyttä, vaikka kohde olisi taustavalaistu kirkkaassa auringonvalossa.

A Mukautetut asetukset: Kameran asetusten hienosäätö