Salaman ohjaustila

Kun salamayksikkö (SB-500, SB-400 tai SB-300) on asennettu kameraan, salaman ohjaustilaa, salaman tasoa ja muita salaman asetuksia voidaan säätää käyttämällä [ Salaman ohjaus ] > [ Salaman ohjaus mode ] -kohta valokuvausvalikossa.

  • Muiden salamalaitteiden kuin SB-500, SB-400 ja SB-300 asetuksia voidaan säätää vain salamalaitteen säätimillä.
VaihtoehtoKuvaus
[ TTL ]
  • Salaman tehoa säädetään automaattisesti kuvausolosuhteiden mukaan.
  • Salaman korjausta voidaan säätää käyttämällä [ Salaman korjaus ] valokuvausvalikossa.
[ Manuaali ]
  • Valitse salaman voimakkuus manuaalisesti.
  • Salaman teho valitaan käyttämällä [ Manual output volume ].