Salaman ohjaustila

Kun salamayksikkö ( SB-500 , SB-400 tai SB-300 ) on asennettu kameraan, salaman ohjaustilaa, salaman tasoa ja muita salaman asetuksia voidaan säätää käyttämällä [ Salaman ohjaus ] > [ Salaman ohjaus . mode ] -kohta valokuvausvalikossa.

  • Muiden salamalaitteiden kuin SB-500 , SB-400 ja SB-300 asetuksia voidaan säätää vain salamalaitteen säätimillä.
VaihtoehtoKuvaus
[ TTL ]
  • Salaman tehoa säädetään automaattisesti kuvausolosuhteiden mukaan.
  • Salaman korjausta voidaan säätää käyttämällä [ Salamakorjaus ] valokuvausvalikossa.
[ Manuaali ]
  • Valitse salaman voimakkuus manuaalisesti.
  • Salaman teho valitaan käyttämällä [ Manual output volume ].