FV lukko

Tätä ominaisuutta käytetään salaman tehon lukitsemiseen CLS-yhteensopiville salamayksiköille, jolloin voit ottaa useita valokuvia tai sommitella kuvia uudelleen muuttamatta salaman tasoa. Kohteen ei tarvitse olla ruudun keskellä, mikä antaa sinulle enemmän vapautta sommiteltaessa kuvia.

 • Salaman teho säädetään automaattisesti ISO-herkkyyden ja aukon muutosten mukaan.
 • FV-lukko ei ole käytettävissä b -tilassa.
 1. Määritä [ FV lock ] säätimeen käyttämällä mukautettua asetusta f2 [ Mukautetut säätimet (kuvaus) ].
 2. Kiinnitä CLS-yhteensopiva salamalaite kameran lisävarustekenkään.
 3. Kytke salamayksikkö päälle ja valitse salaman ohjaustila näytön esisalamaksi q A tai A.
  • Jos käytät SB-500 , SB-400 tai SB-300 , joka on asennettu kameran lisävarustekenkään, valitse [ TTL ] [ Salaman ohjaus ] > [ Salaman ohjaustila ] valokuvausvalikosta.
  • Lisätietoja muista salamalaitteista on laitteen mukana toimitetussa dokumentaatiossa.
 4. Keskity.
  Aseta kohde ruudun keskelle ja tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin.
 5. Lukitse salaman taso.
  • Kun olet varmistanut, että salaman valmiusilmaisin ( c ) näkyy kuvausnäytössä, paina [ FV lock ] -säädintä; salamalaite lähettää esisalaman oikean salaman tason määrittämiseksi.
  • Salaman teho lukittuu ja FV-lukituskuvake ( r ) tulee näkyviin kuvausnäyttöön.
 6. Sommittele kuva uudelleen.
 7. Kuvaa painamalla laukaisin loppuun asti.
  Haluttaessa voidaan ottaa lisäkuvia vapauttamatta FV-lukkoa. Toista vaiheet 6–7 ottaaksesi lisää kuvia.
 8. Vapauta FV-lukko.
  Paina [ FV lock ] -säädintä vapauttaaksesi FV-lukitus ja vahvista, että FV-lukkokuvake ( r ) ei enää näy kuvausnäytössä.