Ongelmien karttoittaminen

Ratkaisuja joihinkin yleisiin ongelmiin on lueteltu alla.

OngelmaRatkaisu
Kamera näyttää TCP/IP-virheilmoituksen.Yhteysasetukset vaativat säätöä. Tarkista isäntätietokoneen tai langattoman reitittimen asetukset ja säädä kameran asetukset oikein ( Verkkoasetukset ).
Kamera näyttää "ei muistikorttia" -virheen.Muistikortti on asetettu väärin tai ei ollenkaan. Varmista, että muistikortti on asetettu oikein (Akun ja muistikortin asettaminen paikalleen ).
Lataus keskeytyy, eikä sitä voida jatkaa.Lataus jatkuu, jos kamera sammutetaan ja kytketään sitten uudelleen (Kuvien lataaminen ).
Yhteys on epäluotettava.Jos [ Auto ] on valittu kohdassa [ Kanava ], kun muodostat yhteyden älylaitteeseen, valitse [ Manuaalinen ] ja valitse kanava manuaalisesti ( Wi-Fi-yhteysasetukset ).
Jos kamera on kytketty tietokoneeseen infrastruktuuritilassa, tarkista, että reititin on asetettu kanavalle 1-8 ( Verkkoasetukset ).