Ongelmien karttoittaminen

Ratkaisuja joihinkin yleisiin ongelmiin on lueteltu alla.

OngelmaRatkaisu
Kamera näyttää TCP/IP-virheilmoituksen.Yhteysasetukset vaativat säätöä. Tarkista isäntätietokoneen tai langattoman reitittimen asetukset ja säädä kameran asetukset oikein ( Verkkoasetukset ).
Kamera näyttää "ei muistikorttia" -virheen.Muistikortti on asetettu väärin tai ei ollenkaan. Varmista, että muistikortti on asetettu oikein ( Akun ja muistikortin asettaminen paikalleen ).
Lataus keskeytyy, eikä sitä voida jatkaa.Lataus jatkuu, jos kamera sammutetaan ja kytketään sitten uudelleen ( Kuvien lataaminen ).
Yhteys on epäluotettava.Jos [ Kanava ]-asetukseksi on valittu [ Automaattinen ], kun muodostat yhteyden älylaitteeseen, valitse [ Manuaalinen ] ja valitse kanava manuaalisesti ( Wi-Fi-yhteysasetukset ).
Jos kamera on kytketty tietokoneeseen infrastruktuuritilassa, tarkista, että reititin on asetettu kanavalle välillä 1–8 ( Verkkoasetukset ).