Valotuskorjauksen valitsin

Käytä tätä painiketta muuttaaksesi valotusta kameran ehdottamasta arvosta. Valotuskorjausta voidaan käyttää tekemään kuvista kirkkaampia tai tummempia.

−1 EV
Ei valotuskorjausta
+1 EV

Valotuskorjauksen säätäminen

 • Kierrä valotuksen korjauksen valitsinta.
 • Valotuksen korjausta voidaan säätää välillä -3 - +3 EV 1/3 EV:n välein.
 • Suuremmat arvot tekevät kohteesta kirkkaamman, pienemmät tummemmat.
 • Voit peruuttaa valotuksen korjauksen asettamalla valotuksen korjauksen valitsin asentoon [ 0 ].
 • Muilla arvoilla kuin ±0,0, kamera näyttää E -kuvakkeen ja valotusilmaisimen ( Exposure-ilmaisimet ) valokuvatilassa tai E -kuvakkeen videotilassa. Voit tarkistaa korjausarvon tietonäytöstä ( DISP-painike ) tai i -valikosta, kun otat valokuvia, ja i -valikosta kuvattaessa videoita. Voit tarkistaa korjausarvon i -valikossa valitsemalla mukautetun asetuksen f1 tai g1 [ Customize i menu ] ja määrittämällä [ Exposurekompensation ] i -valikkoon ( i-valikon i ).
  Monitori
  Etsin

Asetus muilla tavoilla kuin valotuksen korjaussäätimellä

Jos asetat valotuksen korjauksen valitsimen asentoon [ C ], voit säätää valotuksen korjausta muilla tavoilla seuraavasti.
Arvot välillä –5 EV ja +5 EV ovat saatavilla valokuville ja välillä –3 EV ja +3 EV videoille.

Mode M

 • Tilassa M valotuksen korjaus vaikuttaa vain valotuksen ilmaisimeen; suljinaika, aukko ja ISO-herkkyys eivät muutu. Kuvan kokonaiskirkkaus ei myöskään muutu.
 • Kun automaattinen ISO-herkkyyden säätö ( ISO-herkkyysasetukset , ISO-herkkyysasetukset ) on käytössä, ISO-herkkyys säädetään automaattisesti valotuksen korjaukselle valitun arvon mukaan, ja kuvan yleinen kirkkaus muuttuu.

Salaman käyttäminen

Kun käytetään valinnaista salamalaitetta, valotuksen korjaus vaikuttaa sekä salaman tasoon että valotukseen ja muuttaa sekä pääkohteen että taustan kirkkautta. Mukautettu asetus e3 [ Exposure comp. salamalle ] voidaan käyttää rajoittamaan valotuksen korjauksen vaikutukset vain taustaan.