Salaman ohjaus

  1. G painike
  2. C valokuvausvalikko

Säädä langattomien etäsalamalaitteiden tai kameran lisävarustekenkään asennettujen valinnaisten salamalaitteiden asetuksia.

  • Lisätietoja kameran lisävarustekenkään asennettujen valinnaisten salamalaitteiden asetusten säätämisestä on kohdassa ” Salamavalokuvaus kamerassa ” ( kuvaus kameralla ).
  • Lisätietoja langattomien etäsalamalaitteiden asetusten säätämisestä on kohdassa " Kaukosalamavalokuvaus " ( Etäsalamakuvaus ).

Salaman ohjaustila

Valitse salaman ohjaustila ja salaman taso ja säädä muita asetuksia SB-500-, SB-400- tai SB-300-salamayksiköille, jotka on asennettu kameran lisävarustekenkään.

  • Muiden salamalaitteiden kuin SB-500, SB-400 ja SB-300 asetuksia voidaan säätää vain salamalaitteen säätimillä.
VaihtoehtoKuvaus
[ TTL ]Salaman tehoa säädetään automaattisesti kuvausolosuhteiden mukaan.
[ Manuaali ]Valitse salaman voimakkuus manuaalisesti.

Langattomat salamavaihtoehdot

Säädä asetuksia useiden etäsalamalaitteiden samanaikaiseen langattomaan ohjaukseen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun SB-500-salamayksikkö on asennettu kameraan.

VaihtoehtoKuvaus
Y[ Optinen AWL ]Etäsalamalaitteita ohjataan käyttämällä pääsalaman lähettämiä matalatehoisia salamavaloja ( Etäsalamalaitteiden ohjaaminen ).
[ Pois ]Kaukosalamakuvaus pois käytöstä.

Ryhmä salamaasetukset

Määritä salamaasetukset kullekin ryhmälle, kun kuvaat etäsalamalla käyttämällä valinnaista salamalaitetta ( Remote flash -kuvaus ). Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun SB-500-salamayksikkö on asennettu kameraan.