d10: Näytä kaikki jatkuvassa tilassa

  1. G painike
  2. A asetukset -valikko

Jos [ Off ] on valittuna, näyttö pimenee sarjakuvauksen aikana.