Ilmoitukset

Huomautuksia asiakkaille Yhdysvalloissa

Akun laturi
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA – SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
VAARA – NOUDATA TÄTÄ OHJEITA HUOLELLISESTI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VARAAN VÄHENTÄMISEKSI
Jos haluat liittää verkkoon, joka ei ole Yhdysvalloissa, käytä tarvittaessa pistorasian kokoonpanon mukaista pistokeadapteria. Tämä voimayksikkö on tarkoitettu sijoitettavaksi oikein pysty- tai lattiaasennusasentoon.

Federal Communications Commission (FCC) -lausunto radiotaajuushäiriöistä

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille asetettuja rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinasennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, ettei häiriöitä tapahdu tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan määrittää sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

  • Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.
  • Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
  • Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on kytketty.
  • Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/televisioteknikolta.

VAROITUKSET

Muutokset

FCC edellyttää, että käyttäjälle ilmoitetaan, että kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset, joita Nikon Corporation ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Liitäntäkaapelit

Käytä laitteeseesi Nikonin myymiä tai toimittamia liitäntäkaapeleita. Muiden liitäntäkaapeleiden käyttö voi ylittää FCC-sääntöjen luokan B osan 15 rajat.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, USA
Puh.: 631-547-4200

Huomautus asiakkaille Kanadassa

CAN ICES-3 B / NMB-3 B

Ilmoitukset asiakkaille Euroopassa

VAROITUS : RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHTETAAN VÄÄRÄLLÄ TYYPILLÄ. HÄVITTÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.

Tämä symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erikseen.

Seuraavat koskevat vain käyttäjiä Euroopan maissa:

  • Tämä tuote on tarkoitettu erikseen kerättäväksi asianmukaisessa keräyspisteessä. Älä hävitä kotitalousjätteenä.
  • Erillinen keräys ja kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja ja ehkäisemään ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia kielteisiä seurauksia, jotka voivat johtua väärästä hävittämisestä.
  • Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisviranomaisilta.

Tämä akussa oleva symboli osoittaa, että akku on kerättävä erikseen.

Seuraavat koskevat vain käyttäjiä Euroopan maissa:

  • Kaikki paristot, olivatpa ne merkitty tällä symbolilla tai ei, on tarkoitettu kerättäväksi erikseen asianmukaisessa keräyspisteessä. Älä hävitä kotitalousjätteenä.
  • Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisviranomaisilta.