Etäsalamalaitteiden ohjaus

Etäsalamalaitteita voidaan ohjata optisilla signaaleilla kameran lisävarustekenkään asennetusta valinnaisesta salamayksiköstä, joka toimii pääsalamana (optinen AWL). Lisätietoja yhteensopivista salamalaitteista on kohdassa "CLS-yhteensopivien salamalaitteiden ominaisuudet" (Ominaisuudet saatavilla CLS-yhteensopivien salamalaitteiden kanssa ).

 • Jos kyseessä on SB-500, asetuksia voi säätää kamerasta. Lisätietoja on kohdassa "Optisen AWL:n käyttäminen SB-500:n kanssa" (Optisen AWL:n käyttäminen SB-500:n kanssa ). Katso lisätietoja salamalaitteiden mukana toimitetusta dokumentaatiosta.
 • Muiden salamalaitteiden asetukset on säädettävä salamalaitteen säätimillä. Katso lisätietoja kyseisen salamalaitteen mukana toimitetuista asiakirjoista.

Optisen AWL:n käyttäminen SB-500:n kanssa

Kun valinnainen salamayksikkö SB-500 on asennettu kameran lisävarustekenkään, [ Wireless flash options ] näkyy kuvausvalikon kohdassa [ Salaman hallinta ]. Ryhmäsalama voidaan suorittaa valitsemalla [ Optical AWL ] kohdassa [ Wireless flash options ].

 1. C : Korosta [Ryhmäsalaman asetukset] [Salaman ohjaus] -näytössä ja paina 2 .
 2. C : Säädä salaman tehoa ja valitse kanava ja salaman ohjaustila.
  • Valitse salaman ohjaustila ja salaman taso pääsalamalle ja etäsalamayksiköille kussakin ryhmässä.
  • Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:
   VaihtoehtoKuvaus
   TTLi-TTL salaman ohjaus.
   q AAutomaattinen aukko. Saatavilla vain yhteensopivien salamalaitteiden kanssa.
   MValitse salaman voimakkuus manuaalisesti.
   ––
   (vinossa)
   Kaukosäätimet eivät syty. [ Comp. ] ei voi säätää.
  • Valitse [ 3 ] kohdassa [ Kanava ].
 3. f : Aseta etäsalamalaitteiden kanavaksi [ 3 ].
 4. f : Ryhmittele etäsalamalaitteet.
  • Valitse ryhmä (A tai B).
  • Käytettävien etäsalamalaitteiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Käytännön maksimi on kuitenkin kolme ryhmää kohden, koska etäsalamalaitteiden lähettämä valo häiritsee suorituskykyä, jos salamalaitteita käytetään useampia.
 5. C / f : Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet.
  • Katso lisätietoja salamalaitteiden mukana toimitetusta dokumentaatiosta.
  • Testaa yksiköt ja varmista, että ne toimivat normaalisti. Testaa yksiköt painamalla master-salaman testipainiketta.
 6. C / f : Ota valokuva, kun olet varmistanut, että kaikkien salamalaitteiden salamavalmiusvalot palavat.

Salamakuvaus etänä

 • Sijoita etäsalamalaitteiden anturiikkunat poimimaan valon pääsalamasta. Erityistä varovaisuutta vaaditaan, jos pääsalama on asennettu käsikameraan.
 • Varmista, että etäsalamalaitteiden suora valo tai voimakkaat heijastukset eivät pääse kameran linssiin ([ TTL ] -tilassa) tai etäsalamalaitteiden valokennoihin ([ q A ] -tila). Muuten salamalaitteiden valo voi häiritä valotusta.
 • Vaikka [ –– ] on valittuna kohdassa [ Master flash ] > [ Mode ], isäntäsalama saattaa lähettää himmeitä ajoitussalamia. Nämä salamat voivat näkyä valokuvissa, jotka on otettu lyhyellä kantamalla. Tämä voidaan estää valitsemalla alhainen ISO-herkkyys tai pienet aukot (korkeat f-luvut).
 • Kun olet sijoittanut etäsalamayksiköt, ota testikuva ja katso tulokset kameran näytöstä.