c1: Laukaisin AE-L

  1. G painike
  2. A asetukset -valikko

Valitse, lukittuuko valotus, kun laukaisinta painetaan.

VaihtoehtoKuvaus
O[ Päällä (puoli painallus) ]Laukaisimen painaminen puoliväliin lukitsee valotuksen.
P[ Päällä (sarjakuvaustila) ]Valotus lukittuu vain, kun laukaisin painetaan kokonaan alas.
[ Pois ]Laukaisimen painaminen ei lukitse valotusta.