b1: Helppo valotuksen korjaus

  1. G painike
  2. A asetukset -valikko

Valitse, voidaanko valotuksen korjaus suorittaa komentokiekolla, kun valotuksen korjauksen valitsin on asennossa [ C ].

VaihtoehtoKuvaus
[ Päällä (automaattinen nollaus) ]Valotuskorjausta voidaan säätää komentokiekon avulla. Komentokiekolla valittu asetus nollautuu, kun kamera sammuu tai valmiustilan ajastin umpeutuu.
[ Päällä ]Valotuskorjausta voidaan säätää komentokiekon avulla. Valotuksen korjausta ei palauteta, kun kamera sammuu tai valmiustilan ajastin kuluu umpeen ( b -tilassa valotuksen korjaus nollautuu, kun kamera sammutetaan).
[ Pois ]Aseta valotuksen korjaus valotuksen korjaussäätimellä.
  • Käytössä tiloissa P , S , A ja b . Valitse tilassa b mukautettu asetus b4 [ b -tilan valotuskorjaus. ] ja [ Ota käyttöön ]. Helppo valotuksen korjaus ei ole käytettävissä muissa tiloissa.
  • Käytetty komentokiekko vaihtelee kuvaustilan mukaan.