ISO-herkkyysasetukset

  1. G painike
  2. 1 videotallennusvalikko

Säädä videotilan ISO-herkkyysasetuksia.

VaihtoehtoKuvaus
[ Maksimiherkkyys ]

Valitse automaattisen ISO-herkkyyden säädön yläraja, jotta se ei nouse liian korkealle.

  • Valittu arvo toimii ISO-herkkyyden ylärajana tiloissa P , S ja A ja kun [ Päällä ] on valittu kohdassa [ Automaattinen ISO-säätö (tila M) ] tilassa M .
[ Automaattinen ISO-säätö (tila M) ]Jos valitset [ Päällä ] ja painat J -painiketta, kamera säätää automaattisesti videotilan ISO-herkkyyttä tilassa M . Jos [ Off ] on valittuna, ISO-herkkyys pysyy kiinteänä ISO-herkkyysvalitsimella valitussa arvossa.
  • Valitusta vaihtoehdosta riippumatta automaattista ISO-herkkyyden säätöä käytetään muissa tiloissa kuin M .
[ ISO-herkkyys (tila M) ]ISO-herkkyysvalitsimella valittu ISO-herkkyys tulee näkyviin.
  • Kun automaattinen ISO-herkkyyden säätö on käytössä, kuvausnäytössä näkyy ISO AUTO . Kun herkkyyttä muutetaan käyttäjän valitsemasta arvosta, ISO-herkkyys näkyy näytöissä.

Automaattinen ISO-herkkyyden säätö

  • Korkealla ISO-herkkyydellä "kohina" (satunnaisesti sijoitetut kirkkaat pikselit, sumu tai viivat) voi lisääntyä.
  • Korkealla ISO-herkkyydellä kameralla voi olla vaikeuksia tarkentaa.
  • Edellä mainittu voidaan estää valitsemalla pienempi arvo [ ISO-herkkyysasetukset ] > [ Suurin herkkyys ].