Akun ja muistikortin asettaminen paikalleen

 • Sammuta kamera ennen kuin asetat tai poistat akun ja muistikortin.
 • Käytä akkua pitämällä oranssi akun salpa painettuna toiselle puolelle ja liu'uta akkua akkukoteloon, kunnes salpa lukitsee sen paikalleen.
 • Pidä muistikorttia kuvan osoittamassa asennossa ja työnnä sitä suoraan korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Akun irrottaminen

Irrota akku sammuttamalla kamera ja avaamalla akkutilan/muistikorttipaikan kansi. Vapauta akku painamalla akun salpaa nuolen suuntaan ja poista akku sitten käsin.

Muistikortin poistaminen

Kun olet varmistanut, että muistikortin käyttövalo ei pala, sammuta kamera ja avaa akkutilan/muistikorttipaikan kansi. Poista muistikortti painamalla sitä sisäänpäin ( q ) ja poista se vetämällä se ulos ( w ).

Akun varaustaso

 • Akun varaustaso näkyy kuvausnäytössä, kun kamera on päällä.
  Monitori
  Etsin
 • Akun varaustason näyttö muuttuu, kun akun varaustaso laskee, L stä K :hen ja H :iin. Kun akun varaustaso putoaa tasolle H , keskeytä kuvaaminen ja lataa akku tai valmistele vara-akku.
 • Jos viesti [ Suljin ei käytössä. Lataa akku. ] tulee näkyviin, lataa tai vaihda akku.

Valmiustilan ajastin

Kamera käyttää valmiustilaajastinta, joka vähentää akun kulumista. Jos mitään toimintoja ei suoriteta noin 30 sekuntiin, valmiustilan ajastin vanhenee ja näyttö, etsin ja ohjauspaneeli sammuvat. Muutama sekunti ennen sammuttamista näytöt himmenevät. Ne voidaan aktivoida uudelleen painamalla laukaisin puoliväliin. Aika, jonka kuluttua valmiustilan ajastin vanhenee automaattisesti, voidaan valita mukautetulla asetuksella c3 [ Virran sammutusviive ] > [ Valmiustilaajastin ].

Jäljellä olevien kuvien määrä

 • Kun kamera on päällä, kuvausnäytössä näkyy nykyisillä asetuksilla otettavien kuvien määrä.
 • Yli 1000 arvot pyöristetään alaspäin lähimpään sataan. Esimerkiksi arvot välillä 1500–1599 näytetään muodossa 1,5 k.
  Monitori
  Etsin