Mitä salama-etäkuvaus on?

Ota kuvia yhdellä tai useammalla etäsalamalaitteella käyttämällä langatonta salaman ohjausta (Advanced Wireless Lighting tai AWL). Lisätietoja kameran lisävarustekenkään asennetun salamayksikön käyttämisestä on kohdassa ”Salamavalokuvaus kamerassa” (Kameran salamavalokuvaus ).

Tässä luvussa kameraa ja kameraan kytkettyjä lisävarusteita koskevat toiminnot on merkitty symbolilla C ja etäsalamalaitteita koskevat toiminnot symbolilla f . Lisätietoja etäsalamalaitteiden ( f ) käyttämisestä on salamalaitteen mukana toimitetussa dokumentaatiossa.