Mitä salama-etäkuvaus on?

Ota kuvia yhdellä tai useammalla etäsalamayksiköllä käyttämällä langatonta salaman ohjausta (Advanced Wireless Lighting tai AWL). Lisätietoja kameran lisävarustekenkään asennetun salamayksikön käyttämisestä on kohdassa " Salamavalokuvaus kamerassa " ( Kamerassa oleva salamavalokuvaus ).

Tässä luvussa kameraa ja kameraan kytkettyjä lisävarusteita koskevat toiminnot on merkitty symbolilla C ja etäsalamalaitteita koskevat toiminnot symbolilla f . Lisätietoja etäsalamalaitteiden ( f ) käyttämisestä on salamalaitteen mukana toimitetussa dokumentaatiossa.