Aku ja mälukaardi sisestamine

 • Enne aku ja mälukaardi sisestamist või eemaldamist lülitage kaamera välja.
 • Kasutades akut, et hoida oranži aku riivi ühele küljele vajutatuna, libistage aku akupesasse, kuni riiv selle paigale lukustab.
 • Hoides mälukaarti näidatud asendis, libistage see otse pessa, kuni see oma kohale klõpsab.

Aku eemaldamine

Aku eemaldamiseks lülitage kaamera välja ja avage akupesa/mälukaardi pesa kate. Aku vabastamiseks vajutage aku riivi noolega näidatud suunas ja seejärel eemaldage aku käsitsi.

Mälukaardi eemaldamine

Kui olete veendunud, et mälukaardi juurdepääsu tuli on kustunud, lülitage kaamera välja ja avage akupesa/mälukaardi pesa kate. Vajutage mälukaarti selle väljutamiseks sisse ( q ) ja eemaldamiseks tõmmake see välja ( w ).

Aku laetuse tase

 • Kui kaamera on sisse lülitatud, kuvatakse aku taset pildistamisnäidikul.
  Monitor
  Pildiotsija
 • Aku taseme näidik muutub, kui aku tase väheneb, alates L kuni K ja H . Kui aku tase langeb tasemele H , peatage pildistamine ja laadige aku või valmistage ette varuaku.
 • Kui kuvatakse teade [ Katiku vabastus keelatud. Laadige aku. ] kuvatakse, laadige või vahetage akut.

Ooterežiimi taimer

Kaamera kasutab aku tühjenemise vähendamiseks ooterežiimi taimerit. Kui umbes 30 sekundi jooksul ühtegi toimingut ei tehta, aegub ooterežiimi taimer ning ekraan, pildiotsija ja juhtpaneel lülituvad välja. Mõni sekund enne väljalülitamist muutuvad ekraanid tuhmiks. Neid saab uuesti aktiveerida, vajutades päästiku pooleldi alla. Ooterežiimi taimeri automaatse aegumiseni kuluva aja saab valida kohandatud sättega c3 [ Toite väljalülitamise viivitus ] > [ Ooterežiimi taimer ].

Järelejäänud särituste arv

 • Kui kaamera on sisse lülitatud, kuvatakse pildistamisekraanil fotode arv, mida saab praeguste seadistustega teha.
 • Väärtused üle 1000 ümardatakse alla lähima sajani. Näiteks väärtused vahemikus 1500–1599 kuvatakse 1,5 k-na.
  Monitor
  Pildiotsija