b1: lihtne särikompensatsioon

  1. G nupp
  2. A sätete menüü

Valige, kas särikompensatsiooni saab teha käsuvaliku valikukettaga, kui särikompensatsiooni ketas on seatud asendisse [ C ].

VõimalusKirjeldus
[ Sees (automaatne lähtestamine) ]Särikompensatsiooni saab reguleerida käsuvaliku skaalaga. Käsuvaliku nupuga valitud säte lähtestatakse, kui kaamera lülitub välja või ooterežiimi taimer aegub.
[ Sees ]Särikompensatsiooni saab reguleerida käsuvaliku skaalaga. Särikompensatsiooni ei lähtestata, kui kaamera lülitub välja või ooterežiimi taimer aegub ( b režiimis lähtestatakse särikompensatsioon kaamera väljalülitamisel).
[ Väljas ]Määrake särikompensatsioon särikompensatsiooni kettaga.
  • Lubatud režiimides P , S , A ja b . Režiimis b määrake kohandatud säte b4 [ b režiimi särituse komp. ] valikuks [ Luba ]. Lihtne särikompensatsioon pole muudes režiimides saadaval.
  • Kasutatav käsuketas oleneb pildistamisrežiimist.

A Kohandatud sätted: kaamera seadete peenhäälestus