Taasesituse kaust

  1. G nupp
  2. D taasesituse menüü

Valige taasesitamiseks kaust.

VõimalusKirjeldus
(Kausta nimi)Taasesituse ajal on nähtavad kõigi valitud nimega kaustade pildid. Kaustu saab ümber nimetada, kasutades pildistamismenüü suvandit [ Storage folder ] > [ Rename ].
[ Kõik ]Kõikides kaustades olevad pildid on taasesituse ajal nähtavad.
[ Praegune ]Taasesituse ajal on nähtavad ainult praeguses kaustas olevad pildid.