Hinda pilte

Valitud pilte saab hinnata või märkida hilisemaks kustutamiseks. Hinnanguid saab vaadata ka NX Studios. Kaitstud pilte ei saa hinnata.

  1. Taasesituse alustamiseks vajutage nuppu K
  2. Valige soovitud pilt ja vajutage nuppu i .

    Kuvatakse taasesituse i menüü.

  3. Tõstke esile [ Rating ] ja vajutage J .
  4. Valige hinnang.
    • Pöörake põhikäsuvaliku nuppu, et valida hinnang nullist viie tärnini, või valige d , et märkida pilt hilisemaks kustutamiseks.
    • Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage J